Purmo församlings missionärer

Purmo församling stöder särskilt Rut Åbacka i Kenya.

Rut Åbacka är utsänd av Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland och arbetar med diakonala projekt i västra Kenya.

 

Rut Åbacka
Rut Åbacka