Vart går inkomsterna från Drängstugan?

Inkomsterna går till den lokala diakonin och till internationell diakoni.

Inkomsterna går till understöd för Rut Åbacka i Kenya genom Svenska lutherska Evangeliföreningen i Finland. Rut jobbar med diakoni och undervisning i församlingar i västra Kenya.

Gatubarnsarbetet i St.Petersburg understöds också med en del av inkomsterna från Drängstugan. Medlen inbetalas till St.Petersburgs barnskyddssällskap. Föreningen i sin tur driver 2 skyddshem för barn och har socialarbetare som söker upp barn och ungdomar som lever på gatan.

Församlingens vänförsamling i Piirsalu i Estland understöds också. Det är en liten landsortsförsamling med under 100 medlemmar. De har en egen ”filial” till Drängstugan dit vi för varor nu och då. Inkomsterna därifrån täcker en del av församlingens utgifter.

Detta är de huvudsakliga områdena dit inkomsterna från Drängstugan fördelas. Varje år finns också tillfälliga understödsmål.