Församlingsfusion

2.9.2019 14.15

Kyrkostyrelsen har på sitt möte i augusti behandlat församlingsfusionen. En ny Pedersöre församling bildas den 1.1. 2020 där de tidigare församlingarna Esse, Pedersöre och Purmo ingår.

En organisationskomission (jfr."församlingsråd") har utsetts av domkapitlet för att föra arbetet med den nya församlingen vidare. 

« Till nyhetslistan