Efter utlåtanderundan har domkapitelt föreslagit för kyrkostyrelsen att Pedersöre, Esse och Purmo bildar en ny församling från och med 1.1.2020. Det slutliga beslutet från kyrkostyrelsen kommer i augusti månad.

Fusionen går vidare

21.5.2019 19.01

Efter utlåtanderundan har domkapitelt föreslagit för kyrkostyrelsen att Pedersöre, Esse och Purmo bildar en ny församling från och med 1.1.2020. Det slutliga beslutet från kyrkostyrelsen kommer i augusti månad.

« Till nyhetslistan