Församlingsfusion

25.1.2019 12.59

Initiativ inlämnat

Ett gemensamt initiativ till församlingsfusion mellan Esse, Purmo och Pedersöre har inlämnats. Dessutom har Jakobstads svenska församling lämnat in ett initiativ för att bilda en ny församlinga med Pedersöre, Esse och Purmo.

Bengt Klemets har av domkapitlet utsetts till utredningsman.

« Till nyhetslistan