Församlingsfusion

25.1.2019 12.59

Utredningsman Bengt Klemets har lämnat in sin utredning till domkapitlet. I utredningen föreslår han att alla fyra svenska församlingar i nejden går ihop till en stor församling. Detta skulle enligt honom ge de största ekonomiska vinsterna.

Ett gemensamt initiativ till församlingsfusion mellan Esse, Purmo och Pedersöre togs hösten 2018. Därefter tog Jakobstads svenska församling ett initiativ till att bilda en ny församling där alla fyra församlingarna skulle ingå, dvs. Pedersöre, Esse, Purmo och Jakobstads svenska.

Bengt Klemets utsågs av domkapitlet i Borgå stift till utredningsman. Han lämnade resultatet av sin utredning den 20.3 och ärendet behandlas av domkapitlet den 10.4. Därefter kommer ärendet ännu på en utlåtanderunda till församlingsråden i alla församlingar.

« Till nyhetslistan