Efter utlåtanderundan har domkapitelt föreslagit för kyrkostyrelsen att Pedersöre, Esse och Purmo bildar en ny församling från och med 1.1.2020. Det slutliga beslutet från kyrkostyrelsen kommer i augusti månad.

Diskussionen fortsätter

16.5.2018 10.04

Diskussionerna kring en eventuell samgång mellan församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet fortsätter. De två alternativen som är aktuella är en samgång mellan Pedersöre, Esse och Purmo eller mellan Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo.

 

« Till nyhetslistan