• Församlingsfusion

    25.1.2019 12.59

    Initiativ inlämnat
  • Diskussionen fortsätter

    16.5.2018 10.04

    Diskussionerna kring en eventuell samgång mellan församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet fortsätter. De två alternativen som är aktuella är en samgång mellan Pedersöre, Esse och Purmo eller mellan Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo.