Kyrkostyrelsen har på sitt möte i augusti behandlat församlingsfusionen. En ny Pedersöre församling bildas den 1.1. 2020 där de tidigare församlingarna Esse, Pedersöre och Purmo ingår.
 • Församlingsfusion

  2.9.2019 14.15

  En organisationskomission (jfr."församlingsråd") har utsetts av domkapitlet för att föra arbetet med den nya församlingen vidare. 
 • Kyrkostyrelsen beslut

  2.9.2019 14.14

  Kyrkostyrelsen har på sitt möte i augusti behandlat församlingsfusionen. En ny Pedersöre församling bildas den 1.1. 2020 där de tidigare församlingarna Esse, Pedersöre och Purmo ingår.
 • Fusionen går vidare

  21.5.2019 19.01

  Efter utlåtanderundan har domkapitelt föreslagit för kyrkostyrelsen att Pedersöre, Esse och Purmo bildar en ny församling från och med 1.1.2020. Det slutliga beslutet från kyrkostyrelsen kommer i augusti månad.
 • Domkapitlet föreslår att Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en gemensam församling från 1.1.2020

  11.4.2019 14.39

  Domkapitlet har vid sitt sammanträde den 11 april tagit ett initiativ till ändring av församlingsindelningen i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet så att Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en svenskspråkig församling från 1.1.2020. Domkapitlet begär in utlåtandet från berörda församlingar samt gemensamma kyrkofullmäktige.
 • Församlingsfusion

  25.1.2019 12.59

  Utredningsman Bengt Klemets har lämnat in sin utredning till domkapitlet. I utredningen föreslår han att alla fyra svenska församlingar i nejden går ihop till en stor församling. Detta skulle enligt honom ge de största ekonomiska vinsterna.
 • Diskussionen fortsätter

  16.5.2018 10.04

  Diskussionerna kring en eventuell samgång mellan församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet fortsätter. De två alternativen som är aktuella är en samgång mellan Pedersöre, Esse och Purmo eller mellan Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo.