• Ove Lillas vann nya Pedersöre församlings logotävling

  13.11.2019 12.26

  Nya Pedersöre församling har under hösten utlyst en logotävling. Tävlingen har rönt stort intresse. 23 personer har deltagit med 31 förslag.

  Organisationskommissionen som leder arbetet med samgång av Esse, Purmo och Pedersöre församling har enhälligt valt en vinnare i logotävlingen. Det vinnande bidraget är designat av Ove Lillas, Crealio design. Församlingens nya logo offentliggörs 1.1 2020.

 • Församlingsfusion

  2.9.2019 14.15

  Kyrkostyrelsen har på sitt möte i augusti behandlat församlingsfusionen. En ny Pedersöre församling bildas den 1.1. 2020 där de tidigare församlingarna Esse, Pedersöre och Purmo ingår.

  En organisationskomission (jfr."församlingsråd") har utsetts av domkapitlet för att föra arbetet med den nya församlingen vidare. 

 • Domkapitlet föreslår att Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en gemensam församling från 1.1.2020

  11.4.2019 14.39

  Domkapitlet har vid sitt sammanträde den 11 april tagit ett initiativ till ändring av församlingsindelningen i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet så att Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en svenskspråkig församling från 1.1.2020. Domkapitlet begär in utlåtandet från berörda församlingar samt gemensamma kyrkofullmäktige.
 • Församlingsfusion

  25.1.2019 12.59

  Utredningsman Bengt Klemets har lämnat in sin utredning till domkapitlet. I utredningen föreslår han att alla fyra svenska församlingar i nejden går ihop till en stor församling. Detta skulle enligt honom ge de största ekonomiska vinsterna.