Fastigheter som används i Purmo församling

 

Purmo församling har en fin kyrka och flera andra lokaler. Om du vill hyra något utrymme, ta kontakt med församlingskansliet.

Samfällighetens övriga fastigheter finns på samfällighetens hemsida, här.

 

I Purmo ordnas verksamhet regelbundet i Åvist bykyrka och Emaus bönehus, samt i Zionkyrkan i Överpurmo.