Purmo församling

 

Församlingskansliet

Aspegrensvägen 2

68930 PURMO

tfn: 040 3100 460

e-post: purmo.forsamling@evl.fi

 

Församlingens anställda och förtroendevalda:

Tomas Portin

T.f. Kyrkoherde

Aspegrensvägen 2
68930 Purmo

Tomas Portin

« Tillbaka