Purmo församling

 

Församlingskansliet

Aspegrensvägen 2

68930 PURMO

tfn: 040 3100 460

e-post: purmo.forsamling@evl.fi

 

Församlingens anställda och förtroendevalda:

B D F G H J K L M N P S V W Å Ö

B


medlem i församlingsrådet

D


medlem i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige och i församlingsrådet i Purmo

F


medlem i församlingsrådet
T.f. Diakon
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo

Diakonimottagning onsdagar kl. 12-14 i prästgården.

G


medlem i församlingsrådet

H


J


K


medlem i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige

L


medlem i församlingsrådet
suppleant i församlingsrådet

M


medlem i församlingsrådet

N


medlem i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige

P


S


Barnledare
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo

V


Barn- och Ungdomsarbetsledare, vakant

W


tf barn- och ungdomsarbetsledare
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo

Å


medlem i församlingsrådet

Ö


medlem i församlingsrådet