Skriftskola och konfirmation

Skriftskolan är en del av den undervisning som hör ihop med att man är döpt. Under skriftskoltiden går man igenom grunderna i den kristna tron och vad den innebär. Den som under konfirmationsåret fyller 15 år kan gå i skriftskolan. Också den som inte är döpt kan gå i skriftskola. I så fall döps man före konfirmationen. Undervisningen ordnas som lektioner under vissa lördagar under vintern och som läger på Pörkenäs på sommaren.

Det hör också till att man deltar i ett bestämt antal gudstjänster och andra samlingar i församlingen under det år man går i skriftskola.

Konfirmationen (konfirmation betyder bekräftelse) hålls efter att skriftskolan är slut. Till konfirmationen hör också nattvardsgång.

 

Purmo församlings skriftskola 2018-2019 inleds söndagen den 2.12.2018 i samband med familjegudstjänsten i kyrkan kl. 10. Du som är född år 2004 eller tidigare är välkommen till skriftskolan.

Anmälningar tas emot eletroniskt via denna länk. Blanketten öppnas 4.9.2018.

 

Mera info om skriftskolan kan du få av kyrkoherde Tomas Portin.

 

Konfirmationsminne