Skriftskola och konfirmation

Skriftskolan är en del av den undervisning som hör ihop med att man är döpt. Under skriftskoltiden går man igenom grunderna i den kristna tron och vad den innebär. Den som under konfirmationsåret fyller 15 år kan gå i skriftskolan. Också den som inte är döpt kan gå i skriftskola. I så fall döps man före konfirmationen. Undervisningen ordnas som lektioner under vissa lördagar under vintern och som läger på Pörkenäs på sommaren.

Det hör också till att man deltar i ett bestämt antal gudstjänster och andra samlingar i församlingen under det år man går i skriftskola.

Konfirmationen (konfirmation betyder bekräftelse) hålls efter att skriftskolan är slut. Till konfirmationen hör också nattvardsgång.

 

Skriftskolan 2019-20

Skriftskolan inleds med en gudstjänst i Purmo kyrka den 20.10.2019 kl.10.00. Efter gudstjänsten kaffe och ett informationstillfälle i Kyrkhemmet för konfirmander och föräldrar.

Under vintern och våren hålls undervisning i Purmo kyrkhem.

Den 18.4.2020 är det en bekantningsdag på Pörkenäs. Läger hålls den 30.7-5.8.2020 på Pörkenäs. Bekantningsdagen och lägret hålls tillsammans med en del av Pedersöre församlings konfirmander.

Den 5.9.2020 samlas vi i Purmo för övning inför konfirmationen som hålls söndagen den 6.9.2020 i Purmo kyrka.

Pris: kost och logi 200 €

 

 

Nu är det dags att anmäla sig till nästa års skriftskola! Du som är född år 2005 eller tidigare är välkommen att gå i skriftskolan. Anmäl dig via den här blanketten, fr.o.m. 1 oktober.

 

Mera info om skriftskolan kan du få av kyrkoherde Tomas Portin.

 

Konfirmationsminne