Kornax i solnedgång

Vuxna

Grupper för vuxna

 

Grupp för kvinnor

I Purmo samlas en kvinnogrupp - Mariamoment - till bön och gemenskap ungefär varannan torsdag. Man samlas i privata hem och någon gång i prästgården. Välkommen med även om du inte varit med tidigare! Mera information ges av Hanna Enell, tfn 050 414 2383.

Mariamoment finns också på facebook. Sök på 'Mariamoment'.

 

Grupper för missionen

Salamugruppen samlas ca var tredje måndag kl 19.30, oftast i kyrkhemmet eller Åvist bykyrka. Gruppen stöder SLEF:s mission.

Salamu hösten 2018:

Må 17.9 kl. 19.30 Samling vid Åvist bykyrka. Om vädret tillåter blir det utflykt till en skogsstuga i närheten. Egen matsäck med.

Må 15.10 kl. 19.30 Kyrkhemmet

Må 29.10 kl. 19.30 Åvist bykyrka

Må 19.11 kl. 19.30 Kyrkhemmet

Kenyamissionsgrupp hålls ca en tisdagseftermiddag i månaden, kl 13, hemma hos gruppens medlemmar eller i Emaus bönehus. Gruppen stöder SLEF:s Kenya-mission. Se annonsering i Kyrpressen!

I Åvist bykyrka hålls symöte varje tisdag kl 13.30 under terminerna.

 

Kontakta Natascha Kanckos, 040 3100 463, för mera information om missionsgrupperna.

 

Caffée i Föuskällarn

Till Föuskällarn i Lassfolks hembygdsgård är du som är dagledig välkommen ca en måndagseftermiddag i månaden! Vi umgås, dricker kaffe, delar kanske en tanke eller har besök av en gäst. En frivillig avgift för kaffet tas upp till förmån för den lokala diakonin i Purmo.

24.9 Marianne Sandström berättar om Tehuset i Jakobstad

22.10 Gunhild Berger, "Läkande berättelser"

19.11 Mirella Enlund berättar om Projekt Liv