Barn i Kenya

Mission och utvecklingsarbete

Mission och utvecklingsarbete

I Purmo församling finns ett stort intresse för mission och utvecklingsarbete för att hjälpa människor ute i världen. Församlingen stöder med budgetmedel Rut Åbacka i Kenya, och olika missionsgrupper samlas regelbundet för att ge sitt bidrag till missionen.

Drängstugan, loppmarknaden bredvid prästgården, understöder församlingens missionärer samt deltar i hjälpsändningar till behövande, t.ex. via Hoppets Stjärna.

T.f. Diakon
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo

Diakonimottagning onsdagar kl. 12-14 i prästgården.