Ljusstake i Purmo kyrka

Gudstjänster och samlingar

Gudstjänsten

Vi firar gudstjänst varje söndag. I regel hålls gudstjänsten i Purmo kyrka kl. 10, ibland kl. 12. Ca en gång i månaden firar vi dessutom gudstjänst i Åvist bykyrka.

Högmässa, eller gudstjänst med nattvard, firas 1-2 gånger per månad.

Övriga möten och samlingar hålls regelbundet i Emaus bönehus och Åvist bykyrka.

Gudstjänsterna från kyrkan kan följas i realtid via internet

frostbitna röda bär