Söndagsskola

är ett led i församlingens kristna fostran och alla barn i 4-12 års ålder är välkomna med. I söndagsskolan närmar vi oss bibeltexterna ur en lättförståelig synvinkel, vi sjunger, ber o jobbar med temat på olika sätt. Söndagsskolbarnen deltar i familjegudstjänsterna när sådana ordnas, då hålls ingen söndagsskola.

Vi använder materialet SKATTEN. Om du vill veta mera om materialet kan du bekanta dig med det på http://skatten.nu.

Ledare är Malena Ahlskog, Ann-Maj Smedman-Skog och Anna Källman.

 

 

 

 

Skatten

Skatten är ett material som är utarbetat för barngrupper. Nu använder vi Skatten i söndagsskolan i Purmo församling. Är du intresserad av att vara med i arbetet? Vi behöver flera medarbetare.

T.f. Diakon
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo

Diakonimottagning onsdagar kl. 12-14 i prästgården.