Blomknoppar

Välkommen att delta i Purmo församlings verksamhet! På den här sidan kan du bekanta dig med olika grupper och verksamhetsformer. När du klickar på de olika rubrikerna i menyn kommer du till grupper för olika åldrar. Vi hoppas att du ska känna dig hemma i någon av grupperna!

Ta gärna kontakt med någon av församlingens anställda om du har önskemål när det gäller verksamheten!