Församlingens verksamhet vintern och våren 2019

Välkommen med! Här kan du klicka fram progambladet för vintern och våren 2019. Det har också delats ut till alla hushåll.

Klockstapeln en vacker vinterdag