Centralregistret

Centralregistret vid Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet sköter alla ärenden som rör kyrkans medlemsregister och folkbokföring.

Kontakta centralregistret om du behöver ett ämbetsbevis, vill göra en hindersprövning före ingående av äktenskap, eller om du behöver en släktutredning.

Centralregistret finns vid församlingscentret i Jakobstad och är öppet måndag-fredag kl 9-16.

Ebba Brahe esplanaden 2

68600 Jakobstad

tfn: 040 3100 490

e-post: crkr@evl.fi