Organisationskommissionen för nya Pedersöre församling

I och med Kyrkostyrelsens beslut från den 21.8.2019 blev det klart att församlingarna i Esse, Purmo och Pedersöre bildar en ny gemensam församling från årsskiftet, dvs. 1.1.2020.

En organisationskommission med medlemmar från alla tre församlingar har tillsatts av domkapitlet. Kommissionen leds av Kaj Granlund, som blir kyrkoherde i den nya församlingen. Kommissionens uppgift är att fungera som den nya församlingens tillfälliga församlingsråd.

 

Protokoll

26.8.2019

5.9.2019

19.9.2019

2.10.2019

14.10.2019

6.11.2019