Purmo församlingskansli

Församlingens kansli finns i prästgården, Aspegrensvägen 2, 68930 Purmo. Ta kontakt med kansliet när du vill boka tid för t.ex. dop, vigsel eller begravning, eller när du önskar ordna något evenemang i församlingens utrymmen. Via kansliet sköts också församlingens annonsering och information. Har du något som du vill ha med i församlingens annons eller på vår webbplats eller facebooksida? Meddela om saken till kansliet, gärna senast två veckor innan evenemanget!


Församlingskansliet är öppet måndagar kl 9-12 och onsdagar kl 10-12.

tfn: 040 3100 460

SOMMARTID kan öppehållningstiderna variera!

e-post: purmo.forsamling@evl.fi