Min kyrka, församlingsval 2018, logo

Församlingsvalet i Purmo 2018 

Här kan du se det officiella valresultatet för Purmo.

Kandidater och invalda representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige

Purmo församling har tre representanter i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige. De som ställt upp som kandidater och som följaktligen invalts för perioden 2019-2022 är:

Fredrik Djupsjöbacka

Mats Källman

Rejd Nylund

 

Kandidater och invalda medlemmar i Församlingsrådet

I Purmo församlingsråd inväljs åtta ordinarie medlemmar. De som ställt upp som kandidater för perioden 2019-2022 är:

Karola Bodbacka

Fredrik Djupsjöbacka

Mathias Forsblom

Therese Granvik

Mikael Lasén

Håkan Mattjus

Carola Åman

Hanna Östman

Gerd Långnabba har önskat att bli ersättare i församlingsrådet, varför de åtta övriga blir ordinarie medlemmar.