Gudstjänst i Purmo kyrka

sö 2.2 kl. 10.00

Purmo kyrka

Kyndelsmässodagen, tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 48:11-15Första läsningen: 2 Mos. 33:18-23Andra läsningen: 1 Tim. 6:13-16Evangelium: Luk. 2:22-33 (samma text som i första årgången)
Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Purmo Kyrka
Liturg: Tomas Portin
Predikant: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson


Se också

sö 15.12 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

3 söndagen i advent, tema: Bered väg för konungen
sö 15.12 kl. 14.00

Åvist bykyrka

Byajulfest

Byajulfest
sö 22.12 kl. 18.00

Purmo kyrka

Gudstjänst med de vackraste julsångerna

4 söndagen i advent, tema: Herrens födelse är nära

Kollekt till insamlingen för världens barn via De vackraste julsångerna.