Gudstjänst

sö 1.12 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Helgdag: 1. söndagen i advent
Texter: Första läsningen: Sak. 9:9-10, Andra läsningen: 1 Petr. 1:6-12, Evangelium: Mark. 11:1-10
Tema: Din konung kommer i ödmjukhet
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Tomas Portin
Kollekt: För arbete för fred och försoning. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 154, 00141 Helsingfors,
referenslista)
Textläsare: Marianne och Johan Eklöv


Arrangör

Purmo församling

Se också

to 14.11 kl. 14.00

Sisbacka pensionärshem

to 14.11 kl. 19.30

Åvist bykyrka

Möte

Välkommen!
sö 17.11 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Gudstjänst för stora och små, frukost kl. 9.30

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!