Gudstjänst för stora och små, frukost kl. 9.30

sö 17.11 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!

Helgdag: Uppbrottets söndag
Texter: Första läsningen: Amos 4:12-13, Andra läsningen: 2 Petr. 3:8-14, 18, Evangelium: Matt. 25:1-13
Tema: Vaka!
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Purmo kyrkhem Stora salen

Liturg: Tomas Portin
Predikan: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Textläsare: Fredrik Djupsjöbacka

Övrig information
I morgon måndag kl. 14: Café i Föuskällarn, Johan Eklöv berättar om talkoresan till Etiopien. Bildvisning.
Fredag kl. 18.30: Ungdomssamling i Lyjo, Wiklund. Konfirmanderna särskilt välkomna.
Sö 24.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Portin, Granvik.
- kl. 10: Söndagsskola i kyrkhemmet.
Må 25.11 kl. 9.45: Barnens advent i kyrkan, Portin, Johansson, Smedman-Skog, Forsblom.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 26.1 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa i Purmo kyrka

Tredje söndagen efter trettondagen, tema: Jesus väcker tro
to 30.1 kl. 14.00

Purmohemmet

Andakt i Purmohemmet

Andakt i Purmohemmet
sö 2.2 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst i Purmo kyrka

Kyndelsmässodagen, tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet