Gudstjänst i Emaus bönehus

sö 3.11 kl. 12.00

Emaus bönehus

21 söndagen efter pingst, tema: Jesu sändebud

Helgdag: 21. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jer. 1:4-10, Andra läsningen: 2 Tim. 4:1-5, Evangelium: Matt. 22:1-14
Tema: Jesu sändebud
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Emaus bönehus

Liturg: Tomas Portin
Predikan: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Textläsare: Gunvor Eklöv

Övrig information
Efter gudstjänsten kyrkkaffe och smörgåsar.
- kl. 14: Allhelgonamöte i Emaus bönehus, J-E Sandström, Portin, Johansson, sång av Nådens vind.
Måndag kl. 19.30: Salamu i kyrkhemmet.
Tisdag kl. 17: Drängstugans talkokväll.
Onsdag kl. 18: Sing-inövning för barn i kyrkhemmet, inför gudstjänsten 17.11.
Torsdag kl. 14: Andakt i Purmohemmet, Forsblom, Johansson.
Fredag kl. 18.30: Ungdomssamling i Lyjo, Wiklund.
Söndag kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Ralf Salo, Johansson.


Arrangör

Purmo församling

Se också

to 14.11 kl. 14.00

Sisbacka pensionärshem

to 14.11 kl. 19.30

Åvist bykyrka

Möte

Välkommen!
sö 17.11 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Gudstjänst för stora och små, frukost kl. 9.30

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!