Högmässa med ljuständning

lö 2.11 kl. 10.00

Purmo kyrka

.

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: Första läsningen: Jes. 65:17-19, Andra läsningen: Upp. 7:2-3, 9-17, Evangelium: Matt. 5:1-12 , Alternativa predikotexter, 1. Kor. 15: 51-57, Hebr. 11: 13-16
Tema: De heligas gemenskap
Liturgisk färg: Röd
Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f., (c/o Patricia Högnabba, Norra kajen 20b A 5, 00170 Helsingfors, FI54 4055 4720 0422 80)
Textläsare: Rejd Nylund


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 22.9 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

15 söndagen efter pingst, tema: Tacksamhet
sö 22.9 kl. 11.30

Purmo kyrkhem

Tvåspråkigt möte i Kyrkhemmet

Tvåspråkigt möte i Kyrkhemmet
lö 28.9 kl. 19.00

Emaus bönehus