Högmässa med ljuständning

lö 2.11 kl. 10.00

Purmo kyrka

Alla Helgons Dag, tema: De heligas gemenskap
Vi tänder ljus till minne av dem som avlidit sedan senaste allhelgona

Helgdag: Alla helgons dag
Texter: Första läsningen: Jes. 65:17-19, Andra läsningen: Upp. 7:2-3, 9-17, Evangelium: Matt. 5:1-12 , Alternativa predikotexter, 1. Kor. 15: 51-57, Hebr. 11: 13-16
Tema: De heligas gemenskap
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Röd

Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Assistenter: Forsblom Tanja
Textläsare: Rejd Nylund

Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.

Övrig information
Söndag kl. 10: Söndagsskola i kyrkhemmet.
- kl. 12: Gudstjänst i Emaus bönehus, Portin, Johansson. Efter gudstjänsten kyrkkaffe och smörgåsar.
- kl. 14: Allhelgonamöte i Emaus bönehus, J-E Sandström, Portin, Johansson, sång av Nådens vind.
Måndag kl. 19.30: Salamu i kyrkhemmet.
Tisdag kl. 17: Drängstugans talkokväll.
Onsdag kl. 18: Sing-inövning för barn i kyrkhemmet, inför gudstjänsten 17.11.
Torsdag kl. 14: Andakt i Purmohemmet, Forsblom, Johansson.
Fredag kl. 18.30: Ungdomssamling i Lyjo, Wiklund.
Söndag 10.11 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Ralf Salo, Johansson.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 17.11 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Gudstjänst för stora och små, frukost kl. 9.30

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!
sö 24.11 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa
sö 1.12 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst