Lovsångsmässa

sö 27.10 kl. 18.00

Purmo kyrka

.

Helgdag: 20. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 15:1-6, Andra läsningen: Rom. 4:16-25, Evangelium: Mark. 2:1-12
Tema: Tro och otro
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Kollekt: För ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland (PB 210, 00131 Helsingfors,
FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010 eller referenslista)
Textläsare: Hanna Östman


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 22.9 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

15 söndagen efter pingst, tema: Tacksamhet
sö 22.9 kl. 11.30

Purmo kyrkhem

Tvåspråkigt möte i Kyrkhemmet

Tvåspråkigt möte i Kyrkhemmet
lö 28.9 kl. 19.00

Emaus bönehus