Lovsångsmässa

sö 27.10 kl. 18.00

Purmo kyrka

20 söndagen efter pingst, tema: Tro och otro

Helgdag: 20. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 15:1-6, Andra läsningen: Rom. 4:16-25, Evangelium: Mark. 2:1-12
Tema: Tro och otro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg och predikant: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Assistenter: Tanja Forsblom
Textläsare: Hanna Östman

Kollekt: För ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland

Övrig information
Må kl 9-12: Familje-dagklubben i kyrkhemmet.
Ti kl. 13.30: Kenyamissionsmöte vid Ahlskogs villa i Nars.
- kl. 19: Drängstugans personalmöte i prästgården.
To kl. 14: Nattvard i Purmohemmet, Portin, Johansson.
Lö 2.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan, ljuständning till minne av dem som avlidit sedan senaste allhelgona. Portin, Johansson, Forsblom.
Sö 3.11 kl. 10: Söndagsskola i kyrkhemmet.
- kl. 12: Gudstjänst i Emaus bönehus, Portin, Johansson. Efter gudstjänsten kyrkkaffe med smörgåsar.
- kl 14: Allhelgonamöte i Emaus bönehus, Jan-Erik Sandström, sång av Nådens Vind.


Arrangör

Purmo församling

Se också

to 14.11 kl. 14.00

Sisbacka pensionärshem

to 14.11 kl. 19.30

Åvist bykyrka

Möte

Välkommen!
sö 17.11 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Gudstjänst för stora och små, frukost kl. 9.30

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!