Gudstjänst i Åvist bykyrka

sö 27.10 kl. 12.00

Åvist bykyrka

.

Helgdag: 20. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 15:1-6, Andra läsningen: Rom. 4:16-25, Evangelium: Mark. 2:1-12
Tema: Tro och otro
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kollekt: För ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland (PB 210, 00131 Helsingfors,
FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010 eller referenslista)
Textläsare: Carola Åman


Arrangör

Purmo församling

Se också

to 14.11 kl. 14.00

Sisbacka pensionärshem

to 14.11 kl. 19.30

Åvist bykyrka

Möte

Välkommen!
sö 17.11 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Gudstjänst för stora och små, frukost kl. 9.30

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!