Gudstjänst

sö 15.9 kl. 10.00

Purmo kyrka

14 söndagen efter pingst, tema: Vår nästa

Helgdag: 14. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Mika 6:6-8, Andra läsningen: 1 Joh. 4:7-12, Evangelium: Luk. 10:25-37
Tema: Vår nästa
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Textläsare: Svante Käcko

Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländska människor utomlands och för internationell diakoni i
finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f.

Övrig information
Idag kl. 12: Högmässa i Åvist bykyrka, Portin, Johansson.
Må kl. 9-12: Familje-dagklubben i kyrkhemmet.
To kl. 18-19: Häftisklubben i kyrkhemmet.
Fre kl. 18.30: Ungdomssamling i Lyjo.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, liturg och predikant Leo Väyrynen, kantor Granvik.
- efteråt kyrkkaffe i kyrkhemmet, följt av ett tvåspråkigt möte. Pertti Kautto, Leo Väyrynen, Ilkka Klemetti.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 20.10 kl. 10.00

Purmo kyrka

sö 27.10 kl. 12.00

Åvist bykyrka

sö 27.10 kl. 18.00

Purmo kyrka