Gudstjänst

sö 15.9 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Helgdag: 14. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Mika 6:6-8, Andra läsningen: 1 Joh. 4:7-12, Evangelium: Luk. 10:25-37
Tema: Vår nästa
Purmo Kyrka
Liturg: Portin Tomas
Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländska människor utomlands och för in ternationell diakoni i
finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f., (Svetsaregatan 4 A, 00810 Helsingfors,
FI69 1014 3000 2126 27)


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 25.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 25.8 kl. 12.00

Åvist bykyrka

to 29.8 kl. 14.00

Purmohemmet