Konfirmationsmässa

sö 8.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa
13 söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare

Helgdag: 13. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 2 Mos. 4:10-12, Andra läsningen: 2 Kor. 3:4-6, Evangelium: Mark. 7:31-37
Tema: Jesus vår helare
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Tomas Portin
Predikan: Jimmy Österbacka
Kantor: Anna-Karin Johansson
Psalmer: :
Kollekt: Kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo Finlands Ev. Luth.
Student- och Skolungdomsmission r.f., (Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors,
FI36 8000 1701 2961 14, referens nummer 9140)
Textläsare: hjälpledare


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 20.10 kl. 10.00

Purmo kyrka

sö 20.10 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Söndagsskola "Kyrkbåten"

Välkommen till söndagsskolan!
må 21.10 kl. 9.00 -12.00

Purmo kyrkhem

Familje-dagklubben

Välkommen med i familjedagklubben!