Möte i Emaus bönehus

sö 18.8 kl. 19.00

Emaus bönehus

Välkommen!

Roger Pettersson
sång av Rolf Hjort och Ingmar Heikkius
Orgelmusik av Christian Heikkius


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 30.6 kl. 12.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

3 söndagen efter pingst, tema: Kallelsen till Guds rike
to 4.7 kl. 14.00

Purmohemmet

Andakt Purmohemmet

Sångstund med Håkan Granvik
lö 6.7 kl. 19.30

Åvist bykyrka