Högmässa 50-årskonfirmanderna

sö 7.7 kl. 10.00

Purmo kyrka

4 söndagen efter pingst, tema: Förlorad och återfunnen

Helgdag: 4. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jes. 57:15-19 (20-21), Andra läsningen: 1 Petr.5: 5-11, Evangelium: Luk. 15:1-10
Tema: Förlorad och återfunnen
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Purmo Kyrka

Liturg: Guy Kronqvist
Predikan: Ralf Salo
Kantor: Håkan Granvik
Kyrkväktare: Peter Edström
Textläsare: Fredrik Djupsjöbacka

50-årskonfirmanderna deltar.

Kollekt: Andakter i radio och TV, kyrkostyrelsen

Övrig information
To 11.7 kl. 14: Sångstund i Sisbacka pensionärshem, Granvik.
Sö 14.7 kl. 18: Gudstjänst i Lostugan, Granlund, Granvik. Kyrkkaffe.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 28.7 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst
to 1.8 kl. 14.00

Purmohemmet

fr 2.8 kl. 13.30

Purmo Annan lokal

Välkomstkaffe i Purmogården (Missionsfesten inleds)

SLEF:S MISSIONSFEST I PURMO 2-4.8.2019
VÄLKOMMEN!