Gudstjänst

sö 30.6 kl. 12.00

Purmo kyrka

3 söndagen efter pingst, tema: Kallelsen till Guds rike

Helgdag: 3. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 18:17-20, 26-29, Första läsningen: Hos. 11:1-4, Andra läsningen: Fil. 2:12-16, Evangelium: Luk. 14:16-24
Tema: Kallelsen till Guds rike
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Purmo Kyrka

Liturg: Kaj Granlund
Predikan: Kaj Granlund
Kantor: Håkan Granvik
Textläsare: Karola Bodbacka

Kollekt: För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen

Övrig information
Ti 2.7 kl. 17: Drängstugans talko.
To 4.7 kl. 14: Sångstund i Purmohemmet, Granvik.
Lö 6.7 kl. 19.30: Dikt- och allsångskväll i Åvist bykyrka.
Sö 7.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Guy Kronqvist, Ralf Salo, Granvik. 50-årskonfirmanderna deltar.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 25.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 25.8 kl. 12.00

Åvist bykyrka

to 29.8 kl. 14.00

Purmohemmet