Gudstjänst i Emaus bönehus

sö 23.6 kl. 19.00

Emaus bönehus

2 söndagen efter pingst, tema: Förgängliga och oförgängliga skatter

Helgdag: 2. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Pred. 5:9-14 eller Dan. 5:1-9, 13-17, 25-30, Andra läsningen: 1 Joh. 4:16-21, Evangelium: Luk. 16:19-31
Tema: Förgängliga och oförgängliga skatter
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Emaus bönehus

Liturg: Lennart Ahlvik
Predikan: Lennart Ahlvik
Kantor: Håkan Granvik

Kollekt: SLEF - lägerverksamhet för barn och unga

Textläsare: Mikael Lasén

Övrig information
Ti 25.6 kl. 13-15: Tältcafé vid lekparken.
To 27.6 kl. 13-15: Tältcafé vid lekparken.
Fre 28.6 kl. 18.30: Ungdomssamling i Lyjo, Wiklund.
Sö 30.6 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan, Granlund, Granvik.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 25.8 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 25.8 kl. 12.00

Åvist bykyrka

to 29.8 kl. 14.00

Purmohemmet