Skärtorsdagens högmässa

to 18.4 kl. 19.00

Purmo kyrka

Skärtorsdagens högmässa, tema: Den heliga nattvarden

Helgdag: Skärtorsdag
Texter: Första läsningen: Jes. 25:6-10, Andra läsningen: Apg. 2:42-47, Evangelium: Luk. 22:14-22
Tema: Den heliga nattvarden
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå

Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Textläsare: Mathias Forsblom

Kollekt: För att avlägsna fattigdom och brister i grundtryggheten i utvecklings länder Kyrkans Utlandshjälp

Övrig information
Fre 19.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Portin, Johansson.
Sö 21.4 kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan, Portin, Johansson, scouterna, dagklubben.
- kl. 14: Påskfest i Emaus bönehus, Gun och Hans Sandberg, Britt-Mari och Gun-Helen Andtfolk.
Må 22.4 kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Portin, Johansson.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 30.6 kl. 12.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

3 söndagen efter pingst, tema: Kallelsen till Guds rike
to 4.7 kl. 14.00

Purmohemmet

Andakt Purmohemmet

Sångstund med Håkan Granvik
lö 6.7 kl. 19.30

Åvist bykyrka