Skärtorsdagens högmässa

to 18.4 kl. 19.00

Purmo kyrka

Skärtorsdagens högmässa, tema: Den heliga nattvarden

Helgdag: Skärtorsdag
Texter: Första läsningen: Jes. 25:6-10, Andra läsningen: Apg. 2:42-47, Evangelium: Luk. 22:14-22
Tema: Den heliga nattvarden
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå

Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Textläsare: Mathias Forsblom

Kollekt: För att avlägsna fattigdom och brister i grundtryggheten i utvecklings länder Kyrkans Utlandshjälp

Övrig information
Fre 19.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Portin, Johansson.
Sö 21.4 kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan, Portin, Johansson, scouterna, dagklubben.
- kl. 14: Påskfest i Emaus bönehus, Gun och Hans Sandberg, Britt-Mari och Gun-Helen Andtfolk.
Må 22.4 kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Portin, Johansson.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Familjegudstjänst

Kristus är uppstånden!
sö 21.4 kl. 14.00

Emaus bönehus

må 22.4 kl. 12.00

Åvist bykyrka

Gudstjänst

Gudstjänst på Annandag påsk, tema: Mötet med den Uppståndne