Högmässa

sö 14.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Palmsöndagen, tema: Ärans konung på förnedringens väg

Helgdag: Palmsöndagen
Texter: Första läsningen: Jes. 50:4-10 eller Sak. 9:9-10, Andra läsningen: Fil. 2:5-11, Evangelium: Joh. 12:12-24
Tema: Ärans konung på förnedringens väg
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Purmo Kyrka

Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Textläsare: Bjarne och Carola Finnberg
Konfirmandgrupper: Konfirmanderna

Kollekt: För lägerverksamhet för ungdomar inom den lutherska kyrkan i Kenya, Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f.

Övrig information
Måndag kl. 19: Aktläsning i kyrkan och Emaus bönehus.
- Kl. 19.30: Aktläsning i Åvist bykyrka.
Tisdag kl. 19: Aktläsning i kyrkan och Emaus bönehus.
- Kl. 19: Mariamoment i kyrkhemmet, inleds med aktläsning i kyrkan.
- Kl. 19.30: Aktläsning i Åvist bykyrka.
Onsdag kl. 19: Aktläsning i kyrkan och Emaus bönehus.
- Kl. 19.30: Aktläsning i Åvist bykyrka.
Torsdag kl. 14: Nattvardsgång i Purmohemmet, Portin, Johansson.
- kl. 19: Högmässa i kyrkan, Portin, Johansson.
Fredag kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Portin, Johansson.
Söndag kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan, Portin, Johansson, scouterna, dagklubben.
- kl. 14: Påskfest i Emaus bönehus, Gun och Hans Sandberg, Britt-Mari och Gun-Helen Andtfolk.
Måndag kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Portin, Johansson.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Familjegudstjänst

Kristus är uppstånden!
sö 21.4 kl. 14.00

Emaus bönehus

må 22.4 kl. 12.00

Åvist bykyrka

Gudstjänst

Gudstjänst på Annandag påsk, tema: Mötet med den Uppståndne