Lovsångsmässa

sö 7.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Lovsångsmässa

Helgdag: 5. söndagen i fastan
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 22:1-13, Andra läsningen: Hebr. 9:11-15, Evangelium: Joh. 11:47-53
Tema: Lidandets söndag
Purmo Kyrka
Liturg: Tomas Portin
Predikan: Ralf Salo
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f., (PB 54, 00241
Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Hanna och Mikael Enell


Arrangör

Purmo församling

Se också

lö 23.3 kl. 19.00

Purmo kyrka

Kvällssamling

Kvällssamling i kyrkan. Efter samlingen servering i Kyrkhemmet och visitationsstämma
sö 24.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa
sö 31.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst