Lovsångsgudstjänst

sö 7.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

5 söndagen i fastan, tema: Lidandets söndag

Helgdag: 5. söndagen i fastan
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 22:1-13, Andra läsningen: Hebr. 9:11-15, Evangelium: Joh. 11:47-53
Tema: Lidandets söndag
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå

Liturg: Tomas Portin
Predikan: Ralf Salo
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Textläsare: Hanna och Mikael Enell

Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f.

Övrig information

Kaffe och tårta efter gudstjänsten. Möjlighet till personlig förbön.

Tisdag kl. 13: Kenyamissionsgrupp i Emaus bönehus, Rut Åbacka medverkar.
Torsdag kl. 14: Nattvard i Sisbacka pensionärsbostäder, Portin, Johansson.
- kl. 18: Missionsbasar i kyrkhemmet. Underhållning för barnen, lotteri, våffelkalas. Ca kl. 19 berättar Sebastian Wallin om sin tid som missionärsbarn i Kenya.
Fredag kl. 19.30: Möte i Åvist bykyrka, Linnea Klemets "Liv och död ur hednisk och kristen synvinkel".
Söndag kl. 10: Högmässa i kyrkan, Portin, Johansson. Konfirmanderna medverkar.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Familjegudstjänst

Kristus är uppstånden!
sö 21.4 kl. 14.00

Emaus bönehus

må 22.4 kl. 12.00

Åvist bykyrka

Gudstjänst

Gudstjänst på Annandag påsk, tema: Mötet med den Uppståndne