Lovsångsgudstjänst

sö 7.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

5 söndagen i fastan, tema: Lidandets söndag

Helgdag: 5. söndagen i fastan
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 22:1-13, Andra läsningen: Hebr. 9:11-15, Evangelium: Joh. 11:47-53
Tema: Lidandets söndag
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå

Liturg: Tomas Portin
Predikan: Ralf Salo
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Textläsare: Hanna och Mikael Enell

Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f.

Övrig information

Kaffe och tårta efter gudstjänsten. Möjlighet till personlig förbön.

Tisdag kl. 13: Kenyamissionsgrupp i Emaus bönehus, Rut Åbacka medverkar.
Torsdag kl. 14: Nattvard i Sisbacka pensionärsbostäder, Portin, Johansson.
- kl. 18: Missionsbasar i kyrkhemmet. Underhållning för barnen, lotteri, våffelkalas. Ca kl. 19 berättar Sebastian Wallin om sin tid som missionärsbarn i Kenya.
Fredag kl. 19.30: Möte i Åvist bykyrka, Linnea Klemets "Liv och död ur hednisk och kristen synvinkel".
Söndag kl. 10: Högmässa i kyrkan, Portin, Johansson. Konfirmanderna medverkar.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 30.6 kl. 12.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

3 söndagen efter pingst, tema: Kallelsen till Guds rike
to 4.7 kl. 14.00

Purmohemmet

Andakt Purmohemmet

Sångstund med Håkan Granvik
lö 6.7 kl. 19.30

Åvist bykyrka