Gudstjänst

sö 31.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

4 söndagen i fastan, tema: Livets bröd

Helgdag: 4. söndagen i fastan
Texter: Första läsningen: 5 Mos. 8:2-3, Andra läsningen: 1 Kor. 10:1-6, Evangelium: Joh. 6:1-15
Tema: Livets bröd
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Purmo Kyrka

Liturg: Tomas Portin
Predikan: Per-Ole Hjulfors
Kantor: Blomqvist Rolf
Kyrkväktare: Peter Edström
Textläsare: Gunvor Eklöv

Kollekt: Laestadianernas Fridsföreningars förbund för evangelisation i Svenskfinland och utomlands.

Övrig information
Måndag kl. 19.30: Salamugruppen i Åvist bykyrka.
Tisdag kl. 17: Drängstugansn talko.
- kl. 19: Mariamoment i kyrkhemmet.
Onsdag kl. 19.30: Lina Sandell-kväll i Åvist bykyrka, David Forsblom.
Torsdag kl. 14: Andakt i Purmohemmet, Forsblom, Johansson.
Söndag kl. 10: Lovsångsmässa i kyrkan, Portin, Johansson. Söndagsskola i kyrkhemmet. Efteråt kyrkkaffe i kyrkan.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Familjegudstjänst

Kristus är uppstånden!
sö 21.4 kl. 14.00

Emaus bönehus

må 22.4 kl. 12.00

Åvist bykyrka

Gudstjänst

Gudstjänst på Annandag påsk, tema: Mötet med den Uppståndne