Högmässa

sö 24.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Marie bebådelsedag, tema: Herrens tjänarinna

Helgdag: Marie bebådelsedag
Texter: Första läsningen: Jes. 7:10-14, Andra läsningen: Rom. 9:2-8, Evangelium: Luk. 1:26-38
Tema: Herrens tjänarinna
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Purmo Kyrka

Liturg: Tomas Portin
Predikan: Stig-Olof Fernström
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Textläsare: Johan och Marianne Eklöv

Psalmer: 58, 53:4, 57, 23:2-3, 56, 809

Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoarförnyelse, utbildning
och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.

Övrig information
Måndag kl. 14: Café i Föuskällarn i Lillby.
Tisdag kl. 13: Kenyamissionsmöte i Sisbacka pensionärsbostäder, Tanja Forsblom.
Torsdag kl. 19.30: Bibelsits i Åvist bykyrka.
Söndag kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Per-Ole Hjulfors, Portin, Blomqvist.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Familjegudstjänst

Kristus är uppstånden!
sö 21.4 kl. 14.00

Emaus bönehus

må 22.4 kl. 12.00

Åvist bykyrka

Gudstjänst

Gudstjänst på Annandag påsk, tema: Mötet med den Uppståndne