Lovsångs- och förbönsmässa

sö 17.3 kl. 19.00 - kl. 20.00

Purmo kyrka

Lovsångs- och förbönsmässa

Helgdag: 2. söndagen i fastan
Texter: Första läsningen: 2 Krön. 20:1-9, Andra läsningen: 1 Tess. 4:1-8, Evangelium: Matt. 15:21-28
Tema: Bön och tro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Purmo Kyrka

Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Externa assistenter: Marianne Eklöv
Åsa och Jan Lönnqvist

Kollekt: För ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom

Övrig information
Tisdag kl. 19: Mariamoment i kyrkhemmet.
Torsdag - lördag 21-23.3 Biskopsvisitation i Purmo församling:
Lördag kl. 19: Kvällssamling i Purmo kyrka, Björn Vikström m.fl. Servering och visitationsstämma i kyrkhemmet efteråt.
Sö 24.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Stig-Olof Fernström, Portin, Johansson.
- kl. 10: Söndagsskola i kyrkhemmet.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Familjegudstjänst

Kristus är uppstånden!
sö 21.4 kl. 14.00

Emaus bönehus

må 22.4 kl. 12.00

Åvist bykyrka

Gudstjänst

Gudstjänst på Annandag påsk, tema: Mötet med den Uppståndne