Lovsångs- och förbönsmässa

sö 17.3 kl. 19.00 - kl. 20.00

Purmo kyrka

Lovsångs- och förbönsmässa

Helgdag: 2. söndagen i fastan
Texter: Första läsningen: 2 Krön. 20:1-9, Andra läsningen: 1 Tess. 4:1-8, Evangelium: Matt. 15:21-28
Tema: Bön och tro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Purmo Kyrka

Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Externa assistenter: Marianne Eklöv
Åsa och Jan Lönnqvist

Kollekt: För ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom

Övrig information
Tisdag kl. 19: Mariamoment i kyrkhemmet.
Torsdag - lördag 21-23.3 Biskopsvisitation i Purmo församling:
Lördag kl. 19: Kvällssamling i Purmo kyrka, Björn Vikström m.fl. Servering och visitationsstämma i kyrkhemmet efteråt.
Sö 24.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Stig-Olof Fernström, Portin, Johansson.
- kl. 10: Söndagsskola i kyrkhemmet.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 24.3 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Söndagsskola i Kyrkhemmet

Söndagsskola i Kyrkhemmet
sö 24.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Marie bebådelsedag, tema: Herrens tjänarinna
må 25.3 kl. 9.30

Purmo kyrkhem

Familjeklubben

För barn i åldern 0-5 år tillsammans med en vuxen