Högmässa

sö 17.3 kl. 12.00

Åvist bykyrka

Högmässa

Helgdag: 2. söndagen i fastan
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 25:1-10, Första läsningen: 2 Krön. 20:1-9, Andra läsningen: 1 Tess. 4:1-8, Evangelium: Matt. 15:21-28
Tema: Bön och tro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Åvist bykyrka

Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Textläsare: Helén Lönnqvist

Ikväll kl. 19: Lovsångs- och förbönsmässa i kyrkan, Portin, Johansson m.fl.
Tisdag kl. 19: Mariamoment i kyrkhemmet.
Torsdag - lördag 21-23.3 Biskopsvisitation i Purmo församling:
Lördag kl. 19: Kvällssamling i Purmo kyrka, Björn Vikström m.fl. Servering och visitationsstämma i kyrkhemmet efteråt.
Sö 24.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Stig-Olof Fernström, Portin, Johansson.
- kl. 10: Söndagsskola i kyrkhemmet.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 24.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Marie bebådelsedag, tema: Herrens tjänarinna
sö 31.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst
on 3.4 kl. 19.30

Åvist bykyrka

"Lina Sandell-kväll"

Välkommen!