Högmässa

sö 17.3 kl. 12.00

Åvist bykyrka

Högmässa

Helgdag: 2. söndagen i fastan
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 25:1-10, Första läsningen: 2 Krön. 20:1-9, Andra läsningen: 1 Tess. 4:1-8, Evangelium: Matt. 15:21-28
Tema: Bön och tro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Åvist bykyrka

Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Textläsare: Helén Lönnqvist

Ikväll kl. 19: Lovsångs- och förbönsmässa i kyrkan, Portin, Johansson m.fl.
Tisdag kl. 19: Mariamoment i kyrkhemmet.
Torsdag - lördag 21-23.3 Biskopsvisitation i Purmo församling:
Lördag kl. 19: Kvällssamling i Purmo kyrka, Björn Vikström m.fl. Servering och visitationsstämma i kyrkhemmet efteråt.
Sö 24.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Stig-Olof Fernström, Portin, Johansson.
- kl. 10: Söndagsskola i kyrkhemmet.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Familjegudstjänst

Kristus är uppstånden!
sö 21.4 kl. 14.00

Emaus bönehus

må 22.4 kl. 12.00

Åvist bykyrka

Gudstjänst

Gudstjänst på Annandag påsk, tema: Mötet med den Uppståndne