Gudstjänst

sö 27.1 kl. 10.00

Purmo kyrka

3 söndagen efter trettondagen, tema: "Jesus väcker tro"

Helgdag: 3. söndagen efter trettondagen
Texter: Första läsningen: 5 Mos. 10:17-21 eller 1 Kung. 8:41-43, Andra läsningen: Rom. 1:16-17, Evangelium: Matt. 8:5-13
Tema: Jesus väcker tro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Purmo Kyrka
Liturg: Tomas Portin
Predikan: Helmner Ingemar
Kantor: Håkan Granvik
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Textläsare: Rejd Nylund

Kollekt: För utvecklande av LekMannaAkademin som ordnar utbildning i frivilligarbete inom kyrkan.

Stiftsgården Lärkkulla

Övrig information
Måndag kl. 14: Café i Föuskällarn i Lillby.
-kl. 19.30: Salamugruppen i kyrkhemmet.
Tisdag kl. 19: Drängstugans personalmöte i prästgården.
Torsdag kl. 14: Andakt i Purmohemmet, Forsblom, Johansson.
Söndag 3.2 kl. 10: Gudstjänst för stora och små i kyrkhemmet, Portin, Johansson. Ljuständning för döpta år 2018.


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 24.3 kl. 10.00

Purmo kyrkhem

Söndagsskola i Kyrkhemmet

Söndagsskola i Kyrkhemmet
sö 24.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Marie bebådelsedag, tema: Herrens tjänarinna
må 25.3 kl. 9.30

Purmo kyrkhem

Familjeklubben

För barn i åldern 0-5 år tillsammans med en vuxen