Högmässa

sö 20.1 kl. 10.00

Purmo kyrka

2 söndagen efter trettondagen, tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
I samband med högmässan välsignas diakon Tanja Forsblom, samt församlingens nya förtroendevalda.

Helgdag: 2. söndagen efter trettondagen
Texter: Första läsningen: 2. Kung. 4:1-7 eller Jes. 12:1-6, Andra läsningen: Rom. 12:6-16, Evangelium: Joh. 2:1-11
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Purmo Kyrka

Liturg: Tomas Portin
Kantor: Anna-Karin Johansson
Kyrkväktare: Henrik Norrbäck
Textläsare: Håkan Mattjus

Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland

Övrig information
Ti kl. 19: Mariamoment i kyrkhemmet.
- kl. 19.30: Slef Åvists årsmöte i bykyrkan. Anna Dahlbacka medverkar.
Fredag-Söndag: Inspirations- och bönehelg, ordnas i samarbete med baptistförsamlingen. Huvadtalare Ingemar Helmner.
Fr 25.1 kl. 19: "Tid för Jesusväckelse", kvällsmöte i kyrkhemmet, Ingemar Helmner, Sten-Göran Thorell, Portin, m.fl.
Lö 26.1 kl. 10: "Duger jag att vara ett redskap åt Gud?", ledarseminarium i Zion.
- Kl. 13: "Det som ingenting var...", seminarium i Zion.
- Kl. 15: "Frimodighet och framtidstro", seminarium i Zion.
- Kl. 19: "Hela kyrkan sjunger", kvällsmöte i Zion.
Sö 27.1 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Helmner, Portin, Granvik.


Arrangör

Purmo församling

Se också

lö 23.3 kl. 19.00

Purmo kyrka

Kvällssamling

Kvällssamling i kyrkan. Efter samlingen servering i Kyrkhemmet och visitationsstämma
sö 24.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa
sö 31.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst