Dopet

Vid dopet blir man medlem i den lokala församlingen av den evangelisk-lutherska kyrkan. Fastän det är en präst som förrättar dopet är det ändå Gud som handlar.

De flesta dop sker i form av barndop. Men ungdomar och vuxna som inte är döpta och som vill bli medlemmar i kyrkan döps också. Oftast sker det i samband med skriftskola men kan också ordnas på annat sätt.

Information sänds till varje hem där en ny medlem kommit till världen och föräldrarna hör till församlingen. Föräldrarna ger barnet namn före dopet. Den döpte skall ha åtminstone två faddrar som är konfirmerade medlemmar av kyrkan.

Dopet innebär också ett ansvar för oss som församling, föräldrar och faddrar. Vi tar på oss ansvaret att fostra och vårda den som döpts så att tron och kärleken kan växa.

Dopet kan ske i kyrkan, något annat av församlingens utrymmen, i hemmet eller i annat valfritt utrymme. Ta gärna kontakt med församlingskansliet eller prästen minst två veckor på förhand när du vill boka dop!