Förtroendevalda i Purmo församling

Alla lutherska församlingar inom Pedersöre och Jakobstad hör till Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Vart fjärde år ordnas församlingsval i vår kyrka. För Purmos del väljs då representanter till vår samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet. Gemensamma kyrkofullmäktige besluter i sådana frågor som rör hela samfälligheten, t.ex. fastigheter, gravgårdar och löner. Purmo har tre representanter i gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingsrådet har åtta medlemmar och kyrkoherden är ordförande. Församlingsrådet beslutar om t.ex. verksamheten, anställningar i den egna församlingen och budgeten.

Ta gärna kontakt med någon av de förtroendevalda om du har frågor eller tankar kring församlingen!

 

Församlingsrådet

Tomas Portin, kyrkoherde, ordförande

Karola Bodbacka

Fredrik Djupsjöbacka

Mathias Forsblom

Therese Granvik

Mikael Lasén

Håkan Mattjus

Carola Åman

Hanna Östman

Gerd Långnabba, ersättare

Purmo församlings representanter i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige

Fredrik Djupsjöbacka

Mats Källman

Rejd Nylund