Vigsel och bröllop

 

Vid vigseln ingår en man och en kvinna äktenskap. De tar varandra till äkta makar. Det sker offentligt med minst två vittnen närvarande. Vigseln kan hållas i kyrkan eller på annan lämplig plats. Vigselförrättaren är en präst. Vigseln är en gudstjänst, vid vilken makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Det är viktigt att beakta när man väljer musik och sånger som framförs vid vigseln.

 

Före vigseln skall en hindersprövning göras. Ta kontakt med Centralregistret i Jakobstad, som sköter om hindersprövningen. Hindersprövningen bör göras mellan en till fyra månader före vigseln. Det går också att göra hindersprövningen elektroniskt.

 

Lysning kan göras i kyrkan före man gifter sig. Oftast görs lysningen söndagen före vigseln. Lysning innebär att de blivande makarnas namn och hemförsamlingar läses upp i kyrkan, och prästen ber en bön för paret.

 

Efter vigseln kan man hålla en bröllopsfest. Man kan hyra församlingens utrymmen för bröllopet, eller hålla bröllopsfesten i något annat utrymme. Kontakta församlingskansliet eller husmor om ni är intresserade av att hyra församlingens utrymmen.

Vigselringar