Begravningsplatser

Purmo kyrkogård ligger invid kyrkan och kyrkhemmet.

Information om andra kyrkogårdar i samfälligheten finns på samfällighetens webbsida : Begravningsplatser i samfälligheten